Competentie-eisen

Blik op Werk stelt op basis van het profiel ONA begeleider eisen aan de ONA begeleider bij de audits. ONA Portaal biedt een modulaire opleiding aan, waarmee aan de competenties van het profiel gewerkt wordt. Niet iedereen hoeft alle modules te doen; dat hangt immers af van de vooropleiding(en) van de betreffende ONA begeleider. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de ONA begeleider om daarin beslissingen te nemen.

Bij twijfel over de geschiktheid van eigen diploma’s en certificaten raadt ONA Portaal aan contact op te nemen met Blik op Werk. U kunt uw CV naar dienstverlener@blikopwerk.nl sturen ter beoordeling. Iedere maand vindt er een beoordeling van CV’s plaats. Na deze beoordeling ontvangt u uitsluitsel over wel of geen aanvullende opleiding noodzakelijk is.

Overzicht vereiste competenties

Wanneer u van een van de bovenstaande onderdelen geen of onvoldoende bewijs kunt aantonen, dan kunt u zich laten bijscholen bij Ona.

Toeleiden tot de arbeidsmarkt

 • Kennis van de (ontwikkelingen in de) Nederlandse (regionale) arbeidsmarkt, van het
  bedrijfsleven en de eisen die werkgevers stellen.
 • Kennis van (beroeps)onderwijs in Nederland, instroomeisen en financieringsmogelijkheden.
 • Kennis van werkzoekprocedures in Nederland, de gang van zaken daarbij in verschillende bedrijfstakken en normen voor een goede CV/sollicitatiebrief.
 • Kunnen toeleiden naar de (regionale) arbeidsmarkt.

Vaardigheden in het omgaan met verschillende taalniveaus (A2, 1 en B2) van de doelgroep

 • Gespreksvaardigheid en contactuele eigenschappen voor de omgang met verschillende taal- en opleidingsniveaus (laag,
  midden en hoog opgeleid) van de inburgeraars.
 • Omgaan met interculturele verschillen, deze benoemen en betrekken in de begeleiding.
 • Empathisch vermogen voor de periode van verliesverwerking die (delen van) de doelgroep doormaakt, ook met betrekking tot afscheid van het oude beroep.

Pedagogische, didactische en coachende vaardigheden

 • Trainingsvaardigheden voor groepen met verschillende
  taalniveaus
 • Coachen van individuele processen gericht op activering
 • Ondersteunen van inhoudelijke leerprocessen,
  taalverwerving/NT2 in het bijzonder.

Klik  hier voor het competentie-profiel ONA begeleider. (PDF, opent in een nieuw venster)